Tematska zbirka "Nikola I Petrović Njegoš"  obuhvata djela crnogorskog knjaza odnosno kralja Nikole I, literaturu i prigodna djela o Nikoli I, fotografije, video građu i izvođenja i adaptacije. Ona predstavlja bogat izvor građe koja svjedoči o Nikoli I kao državniku i literarnom stvaraocu.